ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. - Σχεδιασμός και κατάθεση σχεδίου προγράμματος"

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου - Εργαστηρίου που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. Μουζακίου στις 15 & 16 Νοεμβρίου 2013 για τους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. - Σχεδιασμός και κατάθεση σχεδίου προγράμματος" μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν το Σεμινάριο - Εργαστήριο μετά από αίτηση που κατέθεσαν στο Κ.Π.Ε. Μουζακίου βρίσκονται ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα.