Συμμετέχοντες και πρόγραμμα σεμιναρίου με θέμα: «Αξιολόγηση αστικού περιβάλλοντος» στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2018

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει στη διοργάνωση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: «Αξιολόγηση αστικού περιβάλλοντος».

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 στις αίθουσες του Κ.Π.Ε. Μουζακίου και το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 στις αίθουσες του 3ου & 13ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας (Πλησίον Παυσίλυπου).

Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου βρίσκονται εδώ.

Το πρόγραμμα αυτού μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.