Πρόγραμμα και συμμετέχοντες/χουσες στο εργαστήριο: "Δεύτερη ζωή... έχει!" στις 23.11.2018

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει στη διοργάνωση επιμορφωτικού εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Δεύτερη ζωή… έχει!» την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 στους χώρους του Κ.Π.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου, καθώς και τα ονόματα των συμμετεχόντων/χουσών, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Σημείωση: Παρακαλούμε τους/τις συμμετέχοντες/χουσες να φέρετε μαζί σας ένα παλιό γυάλινο μπουκάλι ή γυάλινο βάζο (π.χ. από μέλι) ή ένα πιάτο ΚΑΘΑΡΑ από ΕΤΙΚΕΤΕΣ ή ΚΟΛΛΕΣ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και να διακοσμηθούν στο εργαστήρι επαναχρησιμοποίησης.