ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ"

Τρία χρόνια μετά τον "Ιανό" και αμέσως μετά την καταστροφική επέλαση του "Ντάνιελ", η εκπαίδευση για τις πλημμύρες είναι πιο απαραίτητη από ποτέ!


Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας μια συχνότητα έντονων πλημμυρικών φαινομένων με επακόλουθες ανθρώπινες απώλειες, υλικές καταστροφές και αλλοίωση του τοπίου. Ως εκπαιδευτική κοινότητα, και με πρωτοβουλία του Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μουζακίου μετά το καταστροφικό πέρασμα του "Ιανού" από τη Θεσσαλία το 2020, επιχειρήθηκε να μελετηθεί το συγκεκριμένο θέμα εξετάζοντας τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, τα μέτρα που οφείλει να λαμβάνει η πολιτεία, τις διεθνείς συμβάσεις και τη σχέση με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας δημιουργήθηκε η ομάδα με την ονομασία "Δευκαλίωνας", στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί σχολείων, εκπαιδευτικοί των Κ.Ε.ΠΕ.Α., Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι και Ειδικοί Επιστήμονες στο θέμα των πλημμυρών.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν κάποιες από τις πολλές δραστηριότητες που περιέχονται στο A’ μέρος του βιβλίου είτε στον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, είτε στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο πρόγραμμα για τις πλημμύρες που στηρίζεται στη συστημική σκέψη και περιέχεται στο Β’ μέρος του βιβλίου.

Για να έχετε περισσότερες επιλογές στην πρόσβασή σας στον «Δευκαλίωνα: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες», σημειώνουμε τον Ιστότοπο του Έργου που περιλαμβάνει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το συνοδευτικό υλικό τους, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις επιπλέον εργασίες, αλλά και τα δύο (2) μέρη του ηλεκτρονικού βιβλίου, καθώς και τον κοινόχρηστο φάκελο του ηλεκτρονικού βιβλίου.

Ιστότοπος Έργου: http://deukalion.sch.gr/wp/

Φάκελος ηλεκτρονικού βιβλίου:

https://drive.google.com/drive/folders/1956KVqdWAoEesqOgURzmz5ec-N0z8JVe?usp=sharing