Εργαστήριο με θέμα: "Επισκέψιμοι χώροι" για μέλη Κ.Π.Ε. και Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων

Συνάντηση εργασίας (Σεμινάριο – Εργαστήριο) πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν Υπεύθυνοι, Αναπληρωτές Υπεύθυνοι, Μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Θεσσαλίας (Μουζακίου, Περτουλίου-Τρικκαίων, Κισσάβου-Ελασσόνας, Μακρινίτσας), καθώς και οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 


Το ενδιαφέρον της συνάντησης εστιάστηκε στη δράση καταγραφής επισκέψιμων χώρων και τη δημιουργία ψηφιακών διαδικτυακών χαρτών. Πρόκειται για δράση που ήδη ξεκίνησε το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Μουζακίου. Αφού έγινε παρουσίαση της εμπειρίας και των τεχνικών θεμάτων από τα μέλη του ΚΠΕ Μουζακίου, υπήρξε βιωματική άσκηση πεδίου, όπου οι ομάδες εργασίας κατέγραψαν ενδεικτικούς επισκέψιμους χώρους (Κάστρο Φαναρίου, Οικισμό Καναλίων, Σπηλιά Καραϊσκάκη, μονάδες τυποποίησης προϊόντων περιοχής) και πρότειναν δραστηριότητες.

Τέλος, στην ολομέλεια των ομάδων, συζητήθηκαν παρατηρήσεις και προτάθηκαν βελτιώσεις του εγχειρήματος, ενώ παράλληλα τέθηκαν στόχοι για κοινές δράσεις των συμμετεχόντων με συγκεκριμένους θεματικούς άξονες: Ενέργεια, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Παραγωγικές Διαδικασίες, Επισκέψιμοι Χώροι.