Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου - Τι είναι και πού βρίσκεται

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου - Η λειτουργία του:

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου, νυν Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) λειτουργεί με την Γ2/32199/11-5-1995 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας από τον Ιανουάριο του 1996 και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Μουζακίου. Διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, σεμιναρίων, καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκης και Η/Υ, εργαστηρίων χημείας και βιολογίας και είναι εξοπλισμένο με διάφορα μέσα για την υλοποίηση των προγραμμάτων του. Έχει επίσης εστιατόριο, άνετους χώρους διαμονής [δίκλινα κα τρίκλινα δωμάτια], χώρους ψυχαγωγίας, γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους αναψυχής.

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β' Κύκλος)», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σ’ αυτό είναι αποσπασμένοι, προέρχονται από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στοχεύουν στην ενημέρωση, την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των μαθητών και γενικά των πολιτών (λειτουργεί και ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία) για την προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι βασικές κατευθύνσεις του Κέντρου, σχετικά με τους παιδαγωγικούς κι ερευνητικούς στόχους, δίδονται από τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας κι επιτυγχάνονται μέσω των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. που είναι οι εξής:

Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διάρκειας 1 έως 3 ημερών.

Οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων, σεμιναρίων και ημερίδων, για μαθητές, εκπαιδευτικούς και πολίτες.

Συμμετοχή, ίδρυση και συντονισμός Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου συντονίζει τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα: «Το Δάσος» και «Η Ενέργεια στο Περιβάλλον του Παιδιού».

Λειτουργία ιστοσελίδας για ενημέρωση σε τρέχοντα ζητήματα της Π.Ε., για τις δραστηριότητες κι εκδηλώσεις του Κέντρου και για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Δικτύων. Η ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου είναι: www.kpem.gr και διατηρεί σελίδα και στο Facebook (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου).

Στήριξη των εκπαιδευτικών σε Προγράμματα Π.Ε. των σχολείων και συνεργασία με τους Υπεύθυνους Π.Ε. των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την προβολή των στόχων της Π.Ε. και την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων σε θέματα Αειφορίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Δημιουργία αρχείου πληροφοριών με δικές του εκδόσεις και παραγωγή άλλου τύπου εκπαιδευτικού υλικού (CD και DVD), αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Διαδικτύου.

Στη διάρκεια της λειτουργίας του το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου έχει δεχτεί για παρακολούθηση προγραμμάτων πάνω από 40.000 μαθητές/τριες και για επιμόρφωση σε ημερίδες, διημερίδες και σεμινάρια 6.000 εκπαιδευτικούς και πολίτες.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων που έχει σχεδιάσει η παιδαγωγική ομάδα και υλοποιούνται στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι:

  1. “Το δάσος”
  2. “Ενέργεια”
  3. “Υγρότοποι”
  4. “Λίγο νερό…”
  5. “Διατροφή και περιβάλλον”
  6. “Γεωργία”
  7. “Ανακύκλωση: Θέλω - Μπορώ - Συμμετέχω”
  8. “Βότανα και βρώσιμα χόρτα”
  9. “Αειφόρος Τουρισμός”
  10. “Ενεργός Πολίτης και Ανθρώπινα Δικαιώματα”


Στοιχεία επικοινωνίας Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιθώμης 1, Τ.Κ.: 43060, Μουζάκι Καρδίτσας

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2445043242 & 2445043383 - Φαξ: 2445043363

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kpemou@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.kpem.gr

Facebook: https://www.facebook.com/KpeMouzakiou/


Πού βρίσκεται το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου:

Το Κέντρο βρίσκεται στο Μουζάκι, το οποίο είναι μία μικρή κωμόπολη 4.500 περίπου κατοίκων. Ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και είναι χτισμένο στις παρυφές του όρους Ίταμος σε υψόμετρο 180 μέτρων στη νοτιοδυτική άκρη του θεσσαλικού κάμπου. Το Μουζάκι απέχει από την Καρδίτσα 26 χιλιόμετρα και 19 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα. Αποτελεί και σήμερα σημαντικό εμπορικό, διοικητικό και γεωργικό κέντρο της περιοχής, γεγονός που το οφείλει και στην προνομιακή γεωγραφική του θέση. Είναι σταυροδρόμι και κόμβος επικοινωνίας με την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, την Αργιθέα, τα Μετέωρα, τη λίμνη Πλαστήρα, το Περτούλι και την Ήπειρο.

Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε κάνοντας ζουμ να δείτε όλα τα μέρη από τα οποία πρέπει να περάσετε ταξιδεύοντας για να έρθετε στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου.