Επιμορφωτικό Σεμινάριο: "Συνεργασία σχολείου – κοινότητας" (17-19.02.12)

 

Από τις 17 ως τις 19 Φεβρουαρίου 2012 υλοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου επιμορφωτικό σεμινάριο με τη συμμετοχή 60 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων από όλους τους θεσσαλικούς νομούς.

Οι εισηγήτριες (Ευγενία Φλογαΐτη, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωργία Λιαράκου, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου) κι ο εισηγητής (Κωνσταντίνος Γαβριλάκης, λέκτορας υπό διορισμό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) εστίασαν στο ζήτημα της Συνεργασίας Σχολείου – Κοινότητας στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο / Βιώσιμη Ανάπτυξη (το άλλο όνομα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 κινείται μεταξύ φύσης και κοινωνίας με τελικό στόχο την εκπαίδευση για τη δημοκρατία και τη χειραφέτηση.

Συζητήθηκαν τα επίπεδα, οι μορφές συνεργασίας της σχολικής κοινότητας και αναζητήθηκαν οι πιθανοί εταίροι. Στα βιωματικά εργαστήρια αναζητήθηκαν τρόποι σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας συνεργασίας, ενώ συζητήθηκαν ανασταλτικοί και θετικοί / ιδανικοί παράγοντες. Επίσης, παρουσιάστηκαν βιωματικές τεχνικές καλλιέργειας της συνεργασίας, όπως «Το Θέατρο του Καταπιεσμένου», «Η Χαρτογράφηση της Κοινότητας» και «Το Εργαστήρι του Μέλλοντος».