Απολογισμός Ημερίδας του Κ.Π.Ε. Μουζακίου για την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το Κ.Π.Ε. Μουζακίου διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Tοπική αυτοδιοίκηση και εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη» στις 13 Οκτωβρίου 2015.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν αιρετοί εκπρόσωποι των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Από την πλευρά του Κ.Π.Ε. έγινε παρουσίαση των δράσεων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ενώ οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, παρουσίασαν την κατάσταση σχετικά με τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία αρμοδιότητάς τους. 

Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενημέρωσαν για τα κυριότερα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις δυσκολίες που συναντούν και τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την επίλυσή τους. Πολλά προβλήματα είναι κοινά, αλλά υπάρχουν και ιδιαίτερα ζητήματα σε κάθε Δήμο.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για θέματα που αφορούν την συμπεριφορά των πολιτών και κατατέθηκαν προτάσεις για τις προσπάθειες που πρέπει να ληφθούν για αλλαγή σε φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση.

Ανάμεσα στα θέματα που θίχτηκαν κυριάρχησε το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, της ανακύκλωσης και των φυτοφαρμάκων. Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα ανάπτυξης με έμφαση στην αγροτική παραγωγή, θέματα που αφορούν στη ρύπανση των υδάτων και την πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, τον βιολογικό καθαρισμό, την ελλιπή προστασία των δασών και των ρεμάτων, τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τις ανεμογεννήτριες, την εγκατάλειψη του ορεινού όγκου με πετρογέφυρα και μνημεία να κινδυνεύουν να χαθούν και περιοχές να πλημμυρίσουν, την ανεξέλεγκτη απόθεση μπαζών, το θέμα της εκτροπής του Αχελώου και άλλα.

Στην ημερίδα συμμετείχαν από τον Δήμο Καρδίτσας ο Αντιδήμαρχος κ. Αντωνίου Σωτήριος, από τον Δήμο Παλαμά ο Δντιδήμαρχος κ. Τζέλλας Κωνσταντίνος, από τον Δήμο Μουζακίου ο δημοτικός υπάλληλος κ. Φραγκόπουλος Δημήτριος, από τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα ο Δήμαρχος κ. Τσιαντής Δημήτριος και από τον Δήμο Αργιθέας ο Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος και ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιώργος Αθανάσιος. Επίσης, παραβρέθηκε και συμμετείχε ενεργά στην ημερίδα ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καρδίτσας κ. Καρανίκας Θωμάς.

Το Κέντρο ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τους Δήμους για τη συμμετοχή τους και θα επιδιώξει μια πιο συστηματική συνεργασία μαζί τους, όπως και με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για την αντιμετώπιση των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, σύμφωνα με τις αρχές και διαδικασίες της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Ημερίδα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2015

«Τοπική Αυτοδιοίκηση και εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» και της «Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» διοργανώνει ημερίδα για εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των έξι (6) Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.15 στο Επιμελητήριο Καρδίτσας (Ηρώων Πολυτεχνείου 3).

Στην ημερίδα το Κ.Π.Ε Μουζακίου, θα παρουσιάσει στους εκπαιδευτικούς και τους αιρετούς της Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας τα προγράμματα και τα Δίκτυα Π.Ε. των Κ.Π.Ε. Θεσσαλίας. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα προγράμματα των σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων από τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της  Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσουν από την πλευρά τους τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως αυτά καταγράφονται στον Δήμο τους. Ο Δήμος Καρδίτσας θα εκπροσωπηθεί από τον Δήμαρχο κ. Αλεξάκο Φώτιο και τον Αντιδήμαρχο κ. Αντωνίου Σωτήριο, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα από τον Δήμαρχο κ. Τσιαντή Δημήτριο, ο Δήμος Μουζακίου από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τόλια Σοφία, ο Δήμος Σοφάδων από τον Αντιδήμαρχο – Υπεύθυνο για θέματα παιδείας κ. Αγγελόπουλο Βασίλειο, ο Δήμος Παλαμά από τον Αντιδήμαρχο κ. Τζέλλα Κωνσταντίνο και ο Δήμος Αργιθέας από τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιώργο Αθανάσιο.

Σκοπός της συνάντησης είναι, αφενός οι εκπρόσωποι της Τ.Α. να εκθέσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις προτεραιότητες που δίνουν στην αντιμετώπισή τους και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες των σχολικών μονάδων, αφετέρου οι εκπαιδευτικοί να τις λάβουν υπόψη τους στην επιλογή των προγραμμάτων Π.Ε. που υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν και να αποτελέσει τη βάση για μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, καθώς και αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των έξι (6) Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Το πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

Ολοκληρώθηκε η διημερίδα με θέμα: «Το Φως: Φυσικά και ανθρωπογενή φαινόμενα - Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα»

«ΠΑΝΗΓΥΡΙ» ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ!

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και φέτος οι εκδηλώσεις του Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας και του Κ.Π.Ε. Μουζακίου, στο πλαίσιο των οποίων μεγάλη υπήρξε η συμμετοχή σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της Καρδίτσας και του Μουζακίου.

Στο «πανηγύρι» των Φυσικών Επιστημών που διοργανώνεται για άλλη μια χρονιά - 8η κατά σειρά - από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, συνδιοργανωτής του οποίου είναι και το Κ.Π.Ε. Μουζακίου και συμμετέχοντας στις παραπάνω εκδηλώσεις, πραγματοποιεί κάθε φορά, διάφορες παράλληλες δράσεις.

 

4η Εαρινή Γιορτή της Φύσης

Στις 3 Μαΐου το Κ.Π.Ε. Μουζακίου συνδιοργανώνει με την ΟικόΣφαιρα, την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, τον Δήμο Καρδίτσας, τον Δήμο Αργιθέας, το Europe Direct Καρδίτσας και τον Σύλλογο Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας εκδήλωση στο πλαίσιο της 4ης Εαρινής Γιορτής της Φύσης με θέμα: "Βιοποικιλότητα στη γεωργία". Η ημερίδα ξεκινά στις 10.45 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας. Ακολουθεί το πρόγραμμα των δράσεων. Σας περιμένουμε!


 

Ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές διαστάσεις του θέματος»

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου διοργάνωσε και υλοποίησε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Κτηνιατρικής, με φορείς και συλλόγους της Π.Ε. Καρδίτσας, ημερίδα Δια Βίου Μάθησης με θέμα: «Διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές διαστάσεις του θέματος» για το ευρύ κοινό στην πόλη της Καρδίτσας, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18.00 στην αίθουσα της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Π.Ε. Καρδίτσας.

Το θέμα της ημερίδας αφορούσε τη διαχείριση των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων, που αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Στόχος της ημερίδας, εκτός από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ήταν μεταξύ άλλων και ο έλεγχος του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, η αντιμετώπιση φαινομένων μεταφοράς τους από μια περιοχή σε άλλη, η επιθετικότητα μερικών από αυτά σε ανύποπτους πολίτες, και κυρίως σε μαθητές σχολείων, η κακομεταχείρισή τους κ.λπ. Τα παραπάνω είναι πτυχές ενός προβλήματος που έχει περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις.


Στην ημερίδα παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός και ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φώτιος Αλεξάκος τονίζοντας την ανάγκη για την άμεση επίλυση του προβλήματος αναλύοντας τις προσπάθειες που κάνουν από τη δική τους πλευρά. Επίσης, ο εκπρόσωπος της Κτηνιατρικής Σχολής Καρδίτσας, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Απόστολος Γαλάτος εξέφρασε τη διάθεση της Κτηνιατρικής Σχολής να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος, ενώ ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Θωμάς Καρανίκας αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα από μία δυναμική συνέργεια της εκπαίδευσης στο σχολείο, της παιδείας στην οικογένεια και της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των φορέων.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Γκουλέτσου Παγώνα ασχολήθηκε στην εισήγησή της με το θέμα της στείρωσης των ζώων ως μέσο ελέγχου του πληθυσμού των αδέσποτων προβαίνοντας στη διάκριση σε αδέσποτα ζώα, ημι-αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα. Ακολούθως, αναφέρθηκε στις πηγές αδέσποτων ζώων, στη κατανομή του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς, στην αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων, καθώς και στις μεθόδους στείρωσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός πως ο αυξημένος αριθμός των αδέσποτων ζώων προκαλεί προβλήματα στις σύγχρονες κοινωνίες (λ.χ. επιθέσεις σε ανθρώπους, πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, θέματα υγιεινής, ενοχλητική συμπεριφορά). Κλείνοντας αναφέρθηκε στις προτάσεις διαχείρισης του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων μέσω συντονισμένων δράσεων ενημέρωσης των πολιτών, με την αύξηση σήμανσης των δεσποζόμενων ζώων, τη στείρωση των αδέσποτων και την επαναφορά τους στο περιβάλλον επιβίωσης.

Στη συνέχεια η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Αθανασίου Λαμπρινή αναφέρθηκε στην εισήγησή της στις προϋποθέσεις για την ευεργετική αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα ζώα συντροφιάς, αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με τη γάτα και το σκύλο. Ακολούθως, ανέπτυξε τα θεραπευτικά οφέλη στην ψυχολογική και φυσική υγεία ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων (π.χ. αυτιστικά παιδιά, παιδιά με παραβατική συμπεριφορά κ.λπ.), αλλά και στην εμφάνιση των ζωοανθρωπονόσων (λ.χ. λύσσα, εχινοκοκκίαση, λεισμανίωση, λεπτοσπείρωση κ.λπ.), τις πηγές μόλυνσης και τους τρόπους αντιμετώπισης και προφύλαξης στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Ολοκληρώνοντας την εισήγησή της οδηγήθηκε στο συμπέρασμα πως η γνώση των κινδύνων από τα ζώα συντροφιάς, λαμβάνοντας σωστά μέτρα πρόληψης, οδηγεί στην ασφαλή και αρμονική συμβίωση.

Ακολούθως, η Πρόεδρος του Φιλοζωικού Ομίλου Καρδίτσας κα Ευανθία Θάνου αναφέρθηκε στη φιλοζωία και τη διαχείριση αντιμετώπισης της κατάστασης με τα αδέσποτα ζώα, προβαίνοντας σε προτάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.


Τέλος, ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Μουζακίου κ. Αντώνιος Ντάνης ανέδειξε το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, καθώς και τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη τη συνύπαρξη ζώων και ανθρώπων. Ακολούθως πρότεινε άμεσες λύσεις αξιοποιώντας την εμπειρία των διεθνών οργανισμών, τον σχηματισμό συγκεκριμένων επιτροπών σε συνεργασία με όλους τους βαθμούς Ο.Τ.Α., καθώς και την κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις των προσκεκλημένων Φορέων και ακολούθησε συζήτηση.

 
Περισσότερα Άρθρα...