Δράση με σχολική ομάδα στο πλαίσιο Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σε προγραμματισμένη δράση του στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υλοποίησε με μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου και συγκεκριμένα την Δ' Τάξη αυτού, παιγνιώδεις δραστηριότητες πιλοτικής εφαρμογής με θέμα: "Ανακύκλωση: Θέλω - Μπορώ - Συμμετέχω".

Οι μαθητές "έπαιξαν" τέσσερα διαφορετικά παιχνίδια με θέματα τη διαλογή απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανάληψη δράσης και λήψη αποφάσεων σε σχέση με τις επιλογές που κάνουμε πάνω στο ζήτημα της Ανακύκλωσης.

 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παρατηρήθηκε αλλαγή στη συμπεριφορά των μαθητών, στόχος που είχε τεθεί από την παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε., ο οποίος κι επιτεύχθηκε, γι' αυτό και αποφασίστηκε ότι οι δραστηριότητες θα χρησιμοποιούνται πλέον στο πρόγραμμα ημερήσιας διάρκειας του Κ.Π.Ε. με το θέμα αυτό.