Εικονική περιήγηση Στην Δυτική Θεσσαλία επί Τουρκοκρατίας και μετά

Από το εγχειρίδιο Τοπικής Ιστορίας το 2007