Ολοκλήρωση σεμιναρίου - εργαστηρίου με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. - Σχεδιασμός και κατάθεση σχεδίου προγράμματος»

  

  

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο - εργαστήριο για εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στις 15 & 16 Νοεμβρίου 2013, στους χώρους του Κ.Π.Ε. με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. - Σχεδιασμός και κατάθεση σχεδίου προγράμματος».

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στόχο είχε να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό και την υποβολή σχεδίου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, αλλά και το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

  

Το πρόγραμμα περιέλαμβανε θεωρητική εισήγηση από το Σχολικό Σύμβουλο Α/θμιας Εκπαίδευσης 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καρδίτσας κ. Κωτούλα Βασίλειο, ενώ παρέμβαση έκανε και ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Παπατριανταφύλλου Κωνσταντίνος. Το Σεμινάριο υλοποιήθηκε σε εργαστήρια στα οποία χωρίστηκαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, με σκοπό την παραγωγή ολοκληρωμένων, έτοιμων προς υποβολή σχεδίων καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία και παρουσιάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς κατά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου. Το υλικό αυτό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Μουζακίου, μετά την τελική του επεξεργασία.

Στο χώρο του Κ.Π.Ε. παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός Γεώργιος, συνοδευόμενος από τον κ. Φροξυλιά Βάιο, Δημοτικό Σύμβουλο και εκπαιδευτικό, οι οποίοι συζήτησαν για εκπαιδευτικά ζητήματα και προβληματισμούς με τους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου.