Υλοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα: «Συνεταιρισμοί και ορθές πρακτικές με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη»

 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 15/12/2013, στην κατάμεστη αίθουσα της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στην Καρδίτσα, η ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Μουζακίου σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καρδίτσας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.

Στην αρχή της ημερίδας ο κ. Ντάνης Αντώνιος, Υπεύθυνος του Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. και ο κ. Μπαλτάς Αθανάσιος, Επικεφαλής του Europe Direct Καρδίτσας καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες και παρουσίασαν τους εισηγητές.

Η κ. Παπαφιλίππου Ασπασία, Δρ Κοινωνιολογίας - Πολιτικών Επιστημών ανέπτυξε το θέμα «Η διπλή φύση του συνεταιρισμού και οι διεθνείς συνεταιριστικοί κανόνες». Στην εισήγησή της τόνισε την οικονομική και κοινωνική φύση του συνεταιρισμού τη διαφορά των συνεταιριστικών επιχειρήσεων που ανήκουν στα μέλη τους σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στους μετόχους-επενδυτές τους. Επίσης αναφέρθηκε στη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) που είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος ΜΚΟ στον κόσμο στην οποία εκπροσωπούνται οι συνεταιρισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει 1 δισεκατομμύρια μέλη.

Στη συνέχεια ανέπτυξε τις αρχές του Συνεργατισμού που είναι οι εξής:

  1. Αρχή της εθελοντικής και ελεύθερης συμμετοχής
  2. Αρχή το δημοκρατικού ελέγχου των μελών - ενεργή συμμετοχή των μελών  για χάραξη πολιτικής και λήψης αποφάσεων
  3. Αρχή της οικονομικής συμμετοχής των μελών
  4. Αρχή της αυτονομίας και ανεξαρτησίας
  5. Αρχή της εκπαίδευσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης
  6. Αρχή της συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών
  7. Αρχή του ενδιαφέροντος για την κοινότητα και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον (Αμοιβαιότητα - Αλληλεγγύη - Κοινωνικό Όφελος)

Ο δεύτερος εισηγητής κ. Νικολάου Κωνσταντίνος, Δρ. Χημικός-Περιβαλλοντολόγος καθηγητής - σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και εισηγητής στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας παρουσίασε το θέμα «Οριοθετήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Επισήμανε πως στην περίοδο της κρίσης, οι εκτοπισμένοι πολίτες συναντώνται, αυτοοργανώνονται  αμεσοδημοκρατικά χωρίς ανάθεση σε άλλους της διαχείρισης, δημιουργούν δικούς τους θεσμούς (αυτοθέσμιση) χωρίς εξαρτήσεις από κράτος - ιδιωτικές εταιρείες - κόμματα, δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις, διαχειρίζονται συνεργατικά (αυτοδιαχείριση) και αειφορικά τα κοινά αγαθά, δίνουν έμφαση στην τοπικότητα συμβάλλοντας στην κοινοτική αντίληψη, στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Υπάρχει κόσμος που ασχολείται με αυτήν; Υπάρχει. Σ’ όλο τον πλανήτη, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι συμμετέχουν. Τα συνεργατικά εγχειρήματα παντού αναπτύσσονται. Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερες από 2.500 τέτοιες συλλογικότητες σε πολλούς τομείς και παρουσίασε επίσης παραδείγματα τέτοιου συνεταιριστικού τύπου.

Στη συνέχεια της ημερίδας ο κ. Μπαλτάς Αθανάσιος, Γεωπόνος, Υπεύθυνος Τμήματος Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Χώρου της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και Επικεφαλής του Europe Direct Καρδίτσας παρουσίασε το θέμα «Συνεργατισμός και Συνεταιρισμοί της Καρδίτσας». Αναφέρθηκε στη συμβολή του συνεργατισμού και στο ρόλο που μπορεί να παίξει στην οικονομική και κοινωνική ευημερία των μελών ενός συνεταιρισμού αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Έθεσε την αναγκαιότητα δημιουργίας συνεταιριστικών σχημάτων ειδικά στον πρωτογενή τομέα και αναφέρθηκε στις συνθήκες δημιουργίας συνεταιρισμών αλλά και σε ουσιώδη στοιχεία για την ορθή λειτουργία τους. Τέλος τονίζοντας τη δυσκολία σύστασή τους αναφέρθηκε σε νεοσύστατους κυρίως συνεταιρισμούς της περιοχή μας ως καλές πρακτικές.

Ο κ. Κουλοσούσας Γεώργιος, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβιας παρουσίασε τη δράση του νεοσύστατου συνεταιρισμού που έχει 30 περίπου μέλη και καλλιεργεί 50 στρέμματα με το ελπιδοφόρο αυτό προϊόν που θα αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τη ζάχαρη. Στη φάση αυτή περιμένουν να γίνει αξιολόγηση του προϊόντος που παράχθηκε φέτος, ενώ έχουν υποβάλλει και πρόταση για τη δημιουργία μεταποιητικής μονάδας στο τοπικό πρόγραμμα Leader. Συνεργάζονται με την ΑΝΚΑ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Θεσσαλίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι η προσέλκυση νέων μελών, λόγω ίσως προηγούμενων κακών εμπειριών και η γραφειοκρατία.

Ο κ. Χαρδαλούπας Ανδρέας, εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων Θεσσαλίας Πιερίας «Θες Γάλα πιες» αναφέρθηκε κατ΄ αρχήν στην ίδρυση του συνεταιρισμού το 2010 που συνέχισε το 2011 με την εμπορική δραστηριοποίηση. Ο συνεταιρισμός έχει γύρω στα 100 μέλη από την Θεσσαλία και την Πιερία και παράγει 130 τόνους γάλα από τους οποίους γύρω στους 8 διατίθενται άμεσα στο καταναλωτικό κοινό μέσω μηχανημάτων πώλησης. Ο συνεταιρισμός προσπαθεί να λειτουργήσει με ορθές συνεταιριστικές αρχές, δεν κάνει αθρόες προσλήψεις, έχει 1 ψήφο για κάθε μέλος ανεξάρτητα από τα χρήματα που έχει βάλει, και προσπαθεί να πετύχει χαμηλότερες τιμές στα εφόδια ώστε να κατεβάσει και την τιμή του προϊόντος. Συνεργάζεται με τον συνεταιρισμό «Θες Γη» για την παραγωγή ζωοτροφών. Έχει εξειδικευμένο προσωπικό, ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες και παρουσίασε οικονομική πρόοδο στα λίγα χρόνια λειτουργίας του.

Μετά τις εισηγήσεις αναπτύχθηκε συζήτηση και τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες.