ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 - 2014

Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες που θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε. Μουζακίου


για την υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος


για το σχολικό έτος 2013 - 2014 είναι οι εξής:


Περιβαλλοντικές Ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 


Περιβαλλοντικές Ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης