ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες που θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε. Μουζακίου


για την υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος


για την περίοδο Φεβρουαρίου - Ιουνίου 2015 είναι οι εξής:


Περιβαλλοντικές Ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 


Περιβαλλοντικές Ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης