Σεμινάριο «Δίκτυο Δάσος: Ψηφιακές και βιωματικές διαστάσεις» στις 2 - 3 Μαρτίου 2018

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει στη διοργάνωση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Το Δάσος».

Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Δίκτυο Δάσος: Ψηφιακές και βιωματικές διαστάσεις» και θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 2 Μαρτίου έως Σάββατο 3 Μαρτίου 2018.

Τους/Τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες του σεμιναρίου και το πρόγραμμα αυτού μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ.