Διαδρομή νερού στην Καρδίτσα

 Το νερό που υποβάλλεται σε επεξεργασία στη μονάδα του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & λοιπών Δήμων είναι επιφανειακό και προέρχεται από την τεχνητή λίμνη Ν. Πλαστήρα . Το νερό της λίμνης από τη θέση υδροληψίας (κόλπος “Τσαρδάκι”) οδηγείται μέσω κλειστού αγωγού στους υδροστροβίλους του Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΥΗΣ) Ν. Πλαστήρα , όπου και παράγεται “πράσινη” ηλεκτρική ενέργεια. Στη συνέχεια το νερό αποθηκεύεται προσωρινά σε λιμνοδεξαμενή (αναρρυθμιστική δεξαμενή ή “μικρή λίμνη”), χωρητικότητας 600.000 κυβικών μέτρων . Η υδροληψία και μεταφορά του νερού από τη λιμνοδεξαμενή στη μονάδα επεξεργασίας νερού αποτελεί το αρχικό τμήμα των εγκαταστάσεων του Συνδέσμου Ύδρευσης.

Στόχος της μονάδας  είναι η παραγωγή νερού που να ικανοποιεί τις προδιαγραφές ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως αυτές καθορίζονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επεξεργασία γίνεται σε διαδοχικά στάδια και κάθε στάδιο αντιστοιχεί σε μια ή περισσότερες διεργασίες (φυσικές ή χημικές).  

 Στη συνέχεια αφού περνά από την μονάδα επεξεργασίας νερού και γίνεται κατάλληλο για πόση, διοχετεύεται στην Καρδίτσα και άλλες κωμοπόλεις της περιφερειακής ενότητας.

Αφού χρησιμοποιείται στην Καρδίτσα, το ρυπασμένο πλέον νερό οδηγείται στον βιολογικό καθαρισμό και εκεί αφού καθαρίζεται, οδηγείται σε παρακείμενο ποτάμι. 

Διαδρομή νερού Καρδίτσας

 

Το παρόν άρθρο είναι της Κας Τσαγκρασούλη Ζωής χημικού μηχανικού της ΜΕΝ(Μονάδας επεξεργασίας νερού)