«Μετανάστευση, εκπαίδευση και κοινωνία» 10-12/6/2019

To Κ.Π.Ε. Μουζακίου στις 10, 11 και 12 Ιουνίου 2019 προχώρησε στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος με θέμα: «Μετανάστευση, εκπαίδευση και κοινωνία». Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου προγράμματος συνάντησε τους περισσότερους από τους 17 στόχους της αειφορίας. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν μαθητές που διαμένουν στη δομή προσφύγων του Σχιστού με τη συνοδεία της κ. Καραγιάννη Ελένης και της κ. Βουλγαρίδου Μαρίας, οι οποίες είναι Συντονίστριες Εκπαίδευσης Προσφύγων δομής Σχιστού.

Η πρώτη μέρα αφιερώθηκε σε διαδικασίες αλληλοενημέρωσης και γνωριμίας, ενώ έγιναν δραστηριότητες που αφορούσαν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος.

Τη δεύτερη μέρα το πρόγραμμα συνεχίστηκε στην Καρδίτσα για γνωριμία των φιλοξενούμενων προσφύγων με σχετικές δομές της Καρδίτσας, αλλά και με μαθητές πρόσφυγες που διαμένουν στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτό και με τη βοήθεια της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) που διαχειρίζεται τα θέματα των προσφύγων στην Καρδίτσα συναντήθηκαν με άλλους μαθητές πρόσφυγες. Στη συνέχεια και σε σχέση με τον 5οστόχο της αειφορίας για ισότητα των φύλων επισκέφτηκαν και ενημερώθηκαν από το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και την Πρόεδρο κ. Βελεσιώτου Καίτη για τη δράση του Κέντρου που αφορά στην προστασία των γυναικών. Ακόμη επισκέφτηκαν το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της πόλης, όπου η κ. Λέκκα Φένια, Υπεύθυνη του Μουσείου, τους ενημέρωσε για ιστορικά στοιχεία που συνδέονται με την ιστορία της πόλης και διαφόρων πολιτισμών. Κατόπιν φιλοξενήθηκαν στο Διαπολιτισμικό Κέντρο «Σταυροδρόμι» όπου γεύτηκαν διάφορα εδέσματα και γνώρισαν τη δράση του. Το πρόγραμμα της ημέρας έκλεισε με καλλιτεχνικές δράσεις στο Θεατρικό Εργαστήρι «Τέχνης Παίδευσις» του κ. Μπουντούρη Σπύρου.

Η επόμενη μέρα αφιερώθηκε σε δραστηριότητες που αφορούσαν στη διαχείριση απορριμμάτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, ενώ έγινε και ανατροφοδότηση του προγράμματος. Λίγο πριν τον αποχαιρετισμό, ζητήθηκαν οι γνώμες των μαθητών και των συνοδών τους για το πιλοτικό πρόγραμμα. Επισημάνθηκαν τα δυνατά σημεία, αλλά και οι αδυναμίες του προγράμματος, ώστε να επανασχεδιαστεί προς το καλύτερο και να υλοποιηθεί σε πιο μόνιμη βάση και με άλλες δομές τη νέα χρονιά.