Έκθεση λαογραφικών αντικειμένων χωριού Οξυάς

 

Σύντομη περιγραφή                                                                                                                               

 Ο Λαογραφικός Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς έχει συγκεντρώσει στην έδρα του, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, μια σειρά από παλαιά αντικείμενα λαογραφικού ενδιαφέροντος, με απώτερο στόχο τη δημιουργία – στο άμεσο μέλλον - μουσείου για το χωριό της Οξυάς, έναν από τους βασικούς σκοπούς της από το Καταστατικό του Συλλόγου οριζόμενης αποστολής του. 
Ήδη, τα αντικείμενα αυτά εκτίθενται πρόχειρα στα Γραφεία του Συλλόγου και είναι σε θέση να παράσχουν σε κάθε επισκέπτη μια βασική, έστω, εικόνα από την πρόσφατη ιστορία του χωριού της Οξυάς.
Η προσπάθεια για τη συγκέντρωση αντικειμένων συνεχίζεται. 
Πρόσβαση : Από Μουζάκι, από κέντρο χωριού Οξυάς.
Προτάσεις για δραστηριότητες 
 
Υψόμετρο
 
Γεωγραφικές συντεταγμένες
 

Απόσταση από Μουζάκι    

30 λεπτά
Απόσταση από Καρδίτσα
 1 ώρα
Περίοδος του έτους που είναι επισκέψιμος
 
Ημέρες και ώρες επίσκεψης
 
Ημερομηνίες εκδηλώσεων στην Κοινότητα 
 

 Διευθύνσεις σχετικών ιστοσελίδων 

 www.oxyakarditsas.gr (ιστοσελίδα Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς) και www.myoxya.gr
 Παρατηρήσεις
 

 Στοιχεία επικοινωνίας

 Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς «Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας», τηλέφ. : 6974456301, Δήμος Μουζακίου (Τοπική Κοινότητα Οξυάς), τηλέφ. : 2445043243.

Φορέας που παρέχει τις πληροφορίες

 Επιμέλεια - ευθύνη κειμένου και φωτογραφιών: Γιώργος Δ. Καραβίδας και Χρήστος Β. Γκαραβέλας, για το Λαογραφικό, Αρχαιολογικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Οξυάς