Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες που θα επισκεφτούν το Κ.Π.Ε. Μουζακίου τη φετινή σχολική χρονιά

Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες που θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε. Μουζακίου


για την υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος διάρκειας μίας ή τριών ημερών


για το σχολικό έτος 2012 - 2013 είναι οι εξής:


Περιβαλλοντικές Ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


Περιβαλλοντικές Ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα   ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


Περιβαλλοντικές Ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


Περιβαλλοντικές Ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ