Διημερίδα "Κοινωνία & Βιβλιοθήκη", 2-3 Μαρτίου 2012

 

Μπορεί μια Βιβλιοθήκη ν’ αλλάξει την κοινωνία;

“Without public library support there can be no true democracy, no real freedom of mind or of body” UNESCO

 

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Σε πρώτη συνάντηση των τοπικών Βιβλιοθηκών εξελίχθηκε η διημερίδα «Βιβλιοθήκη & Κοινωνία: Αειφόρος Ανάπτυξη και ελευθερία πρόσβασης στη γνώση» που διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου σε συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας / ΔΟΠΑΚ. Μια συνάντηση που σήμανε μια πρώτη αδρή χαρτογράφηση των δημοσίων βιβλιοθηκών (public libraries) του νομού.

Οι εκπρόσωποι των Βιβλιοθηκών έκαναν διαπιστώσεις, μοιράστηκαν προβληματισμούς, ανέδειξαν δυσκολίες, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες, ενώ διέκριναν κοινούς στόχους και οράματα για το μέλλον.

Στη συνάντηση αυτή συμμέτοχοι και συζητητές υπήρξαν απλά μέλη και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων του νομού, ενώ τις εμπειρίες και τη γνώση τους κατέθεσαν οι καλεσμένοι εισηγητές ο κ. Γιώργος Μπίκας (από τη Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας) κι ο κ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου (καθηγητής Εφαρμογών στο ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας Θεσσαλονίκης).

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

-Η Βιβλιοθήκη πρέπει να τεθεί στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης και του δημόσιου ενδιαφέροντος.

-Η έλλειψη οικονομικών πόρων δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας στις Βιβλιοθήκες (χώρων και προσωπικού).

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  1. Χαρτογράφηση των τοπικών Βιβλιοθηκών.
  2. Δικτύωση των βιβλιοθηκών (τεχνολογική, ανθρώπινη) κάτω από μια κοινή ομπρέλα, με τη δημιουργία ενός Δικτύου, μιας Κεντρικής Πύλης (Μουσείων, Βιβλιοθηκών, Αρχείων).
  3. (Επανα)σύνδεση με την κοινωνία: Μελέτη, ανάλυση κοινότητας και των αναγκών, ενδιαφερόντων των χρηστών τους.
  4. Οργάνωση εθελοντικών ομάδων υποστήριξης των βιβλιοθηκών
  5. Δράση, Εκσυγχρονισμός: η Βιβλιοθήκη είναι ζωντανός οργανισμός.
  6. Δημιουργία ενός λειτουργικού κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης με υποδομές και χώρους σύγχρονων αναγκών και προτύπων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Οι διοργανωτές ευχαριστούν τους εκπροσώπους των τοπικών Βιβλιοθηκών, τους απλούς πολίτες, τους εκπροσώπους συλλογικών φορέων, καθώς και τους καλεσμένους εισηγητές για τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στη συζήτηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων και συνδιαμόρφωση προτάσεων.

Ιδιαίτερα ευχαριστούν το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου / ΤΕΙ για τη φιλοξενία των εργασιών της πρώτης μέρας, καθώς και τον προϊστάμενο του Τμήματος κ. Γ. Νταλό για τη συνεργασία.


Περισσότερες λεπτομέρειες στο ιστολόγιο: libraryandsociety.blogspot.com