Τοπική Κοινότητα Λοξάδας

   Προβολή # 
1 Βυζαντινά λουτρά περιοχής Ασπροποτάμου
2 Πηγές περιοχής Σκατιάρη ή Σιλιάμη
3 Βρύση (περιοχή γηπέδων 5x5)
4 Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου