Ολοκλήρωση Σεμιναρίου με θέμα: «Η έννοια της προσβασιμότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης: Η περίπτωση των θεμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που διοργάνωσε το Κ.Π.Ε. Μουζακίου στους χώρους του για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης των Π.Ε. Καρδίτσας και Τρικάλων την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Απριλίου 2016.

Το θέμα του σεμιναρίου ήταν: «Η έννοια της προσβασιμότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης: Η περίπτωση των θεμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» και περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή το απόγευμα  και το Σάββατο το πρωί στο πρώτο μέρος, οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν θεωρητικές εισηγήσεις που παρουσίασαν οι κ.κ.: Αργυρόπουλος Βασίλειος - Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Τ.Ε.Α.), Κανάρη Χαρίκλεια - Ειδική Παιδαγωγός, Μουσειοπαιδαγωγός, Ph.D., Συνεργάτης Π.Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Χαμονικολάου Σοφία MSc - Συνεργάτης Π.Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Ο κ. Αργυρόπουλος παρουσιάζοντας το θέμα: «Κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας: Η σημασία της πρόσβασης στην εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη» αναφέρθηκε συνοπτικά στη θεματική της Κοινωνικής προσέγγισης της αναπηρίας, καθώς και στη σημασία της πρόσβασης στην εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη.

Ειδικότερα ανέλυσε τις επιμέρους υπο - ενότητες:

- Ατομικό και κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας

- Η έννοια της ένταξης

- Η έννοια της πρόσβασης ως προϋπόθεση της ένταξης


Η κ. Κανάρη παρουσίασε το θέμα: «Ποιοτικά χαρακτηριστικά της μάθησης σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης: Η περίπτωση των παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», εστίασε στις μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης και ειδικότερα σε εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα που πραγματοποιούνται σε περιβάλλοντα διαφορετικά από το σχολείο και σε ορισμένα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των δράσεων, όπως η βιωματική μάθηση, η κοινωνική διάσταση, η έλλειψη απαίτησης για «επιδόσεις» και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και για παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέλος, παρουσίασε ορισμένες βασικές αρχές προσβασιμότητας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών δράσεων για την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Η κ. Χαμονικολάου εισηγήθηκε το θέμα: «Η έννοια της διαφοροποίησης: Ζητήματα σχεδιασμού και ανταπόκρισης στη διαφορετικότητα των μαθητών/Παραδείγματα και Εφαρμογές», μίλησε για την έννοια της διαφοροποίησης και τόνισε τη σημασία της εφαρμογής της στην ενταξιακή εκπαίδευση. Ιδιαίτερα έδωσε έμφαση στο πώς γίνεται μια διαφοροποιημένη διδασκαλία και ποια είναι τα βασικά στοιχεία που μπορούν να διαφοροποιηθούν. Τέλος, ανέπτυξε ζητήματα σχεδιασμού και ανταπόκρισης στη διαφορετικότητα των μαθητών μέσα από παραδείγματα διαφοροποιημένων διδασκαλιών.

Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια στη διάρκεια των οποίων κατέθεσαν και τις απόψεις τους πάνω σε ζητήματα σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού, επικεντρώνοντας κυρίως σε άτομα με προβλήματα όρασης, συζήτησαν όμως και θέματα προσβασιμότητας, προσαρμογής και διαφοροποίησης γενικότερα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα απτικά διαγράμματα και την κατασκευή τους με ειδικά μηχανήματα, καθώς και στην προσαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπου αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν οι πιθανές δυσκολίες ανά κατηγορίες αναγκών της πρόσβασης σε αυτά των ειδικών σχολείων.

Ανάμεσα στις προτάσεις που αναδείχθηκαν, ιδιαίτερη σημασία είχε η υλοποίηση της αρχής του καθολικού σχεδιασμού στο εκπαιδευτικό υλικό και τα προγράμματα, όπως και στους ιστότοπους των Κ.Π.Ε., καθώς και η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για ειδικά σχολεία.

Στο σεμινάριο, το οποίο κατά γενική ομολογία των συμμετεχόντων ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους, παραβρέθηκε και χαιρέτησε και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Παπανούσκας Μιχάλης.


 

Συμμετέχοντες και Πρόγραμμα σεμιναρίου με θέμα: «Η έννοια της προσβασιμότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης: Η περίπτωση των θεμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης»

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας διοργανώνει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο Μουζάκι, την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Απριλίου 2016Το θέμα του σεμιναρίου είναι: "Η έννοια της προσβασιμότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης: Η περίπτωση των θεμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης" και θα το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων.

Τους/Τις συμμετέχοντες/χουσες μπορείτε να τους/τις δείτε εδώ και το πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ.

 

Ολοκλήρωση Σεμιναρίου με θέμα: "Τα βρώσιμα του βουνού και του δάσους - Οικολογικές προσεγγίσεις"

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που οργάνωσε το Κ.Π.Ε. Μουζακίου στις 1 & 2 Απριλίου 2016 στο Μουζάκι και την περιοχή της λίμνης Πλαστήρα για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων με θέμα: «Τα βρώσιμα του βουνού και του δάσους - Οικολογικές προσεγγίσεις».

Το σεμινάριο περιελάμβανε θεωρητικό και κυρίως πρακτικό μέρος. Συγκεκριμένα την Παρασκευή το απόγευμα οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν στους χώρους του Κ.Π.Ε. Μουζακίου θεωρητικές εισηγήσεις σχετικές με το θέμα.

Μετά το σύντομο καλωσόρισμα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και την αναφορά στη στοχοθεσία του σεμιναρίου από τον Υπεύθυνο του Κ.Π.Ε. Μουζακίου κ. Ντάνη Αντώνη, ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση «Τα μανιτάρια της Ελλάδας» από τον Πρόεδρο Μανιταρόφιλων Θεσσαλίας κ. Μίχο Στέργιο.


Ο κ. Μίχος έκανε μια γενική παρουσίαση για τα μανιτάρια τονίζοντας ότι ήταν γνωστά από την αρχαιότητα. Αναφέρθηκε στον αριθμό και τα είδη των μανιταριών σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 3.000 περίπου. Με εικόνες παρουσίασε τα είδη των μανιταριών, το σχήμα τους, επεσήμανε τη διατροφική και φαρμακευτική αξία τους, αλλά και τους κινδύνους για όσους δεν γνωρίζουν να τα συλλέγουν. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στους μύκητες γενικά, καθώς και στην έλλειψη νομικού πλαισίου στη χώρα μας.

Ο κ. Ασκητής Σεραφείμ, εκπαιδευτικός, αναφέρθηκε με συντομία σε τρόπους συλλογής μανιταριών και παρουσίασε πρακτικούς τρόπους συντήρησης και αποξήρανσης των μανιταριών.

Η κ. Ντόνα Ειρήνη, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. Γρεβενών, παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα που υλοποιείται αρκετά χρόνια στο Κ.Π.Ε. Γρεβενών με θέμα: «Ο θαυμαστός μικρόκοσμος των μανιταριών στη διδακτική πράξη». Παρουσίασε τους στόχους του προγράμματος και τα βήματα υλοποίησής του, ενώ έκανε ειδική αναφορά στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πεδίο με οδηγό τα φύλλα εργασίας που έχει  εκπονήσει η παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε. Γρεβενών (παρατήρηση, καταγραφή, χαρακτηριστικά των μανιταριών και φυσικά και άλλες γενικές γνώσεις σχετικές με τα μανιτάρια).

Ο κ. Μπρουζιώτης Θεόφιλος, Βιολόγος MSc, παρουσίσε το θέμα: «Οικολογικές προσεγγίσεις στη συλλογή άγριας χλωρίδας» κι έκανε προτάσεις για τους οικολογικούς κανόνες μελέτης, καταγραφής και διαχείρισης της άγριας χλωρίδας. Επίσης, έδωσε συμβουλές διαχείρισης για τη συλλογή βρώσιμων χόρτων, την ποσότητα που μπορεί κάποιος να συλλέξει, επεσήμανε τους κινδύνους κυρίως από ψεκασμούς με φυτοφάρμακα, μετάδοση ασθενειών από ζώα που κυκλοφορούν και τέλος παρουσίασε το Δωδεκάλογο του καλού Βοτανοσυλλέκτη!

Η πρώτη μέρα έκλεισε με τις εκπαιδευτικούς του Κ.Π.Ε. Μουζακίου κ. Καλαμπαλίκη Χαρίκλεια και κ. Μπαλατσού Γεωργία που παρουσίασαν το θέμα: «Τα μυστικά της γιαγιάς για τα άγρια χόρτα»Έδωσαν με απλά λόγια πολύτιμες πρακτικές συμβουλές στους συμμετέχοντες  για τα άγρια χόρτα μέσα από τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους. Φρόντισαν να συλλέξουν διάφορα είδη από το τοπικό περιβάλλον και τα παρουσίασαν «ζωντανά», ενώ μίλησαν για τη χρήση τους, τον τρόπο συλλογής τους, τις ιδιότητές τους, τα μυστικά τους, απαντώντας φυσικά σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στο πεδίο. Οι εκπαιδευτικοί με τη βοήθεια ειδικών επισκέφτηκαν περιοχές στην Καρδίτσα και τη Λίμνη Ν. Πλαστήρα, αναγνώρισαν και συνέλλεξαν με οικολογικούς κανόνες δείγματα της άγριας χλωρίδας. Ξεχωριστό ήταν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση και συλλογή μανιταριών. Με οδηγούς πεδίου τους κκ. Παραθύρα Ηλία και Τσιτσά Δημήτριο, οι οποίοι όχι μόνον γνωρίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή τον τόπο, αλλά έχουν γνώσεις τόσο επιστημονικές, όσο και πρακτικές γύρω από το θέμα και οι οποίοι κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Οι εκπαιδευτικοί με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των παραπάνω οδηγών πεδίου συνέλεξαν - λόγω εποχής - τα «Μαρτάκια» ή «Μαρτιάτικα» μανιτάρια, τα οποία και στη συνέχεια γεύτηκαν.

Γενικά ήταν, όπως αυτό αποτυπώνεται από την επανατριφοδότηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, μια πετυχημένη και πολύ χρηστική δράση του Κ.Π.Ε. Μουζακίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.

 

Σεμινάριο με θέμα: «Τα βρώσιμα του βουνού και του δάσους - Οικολογικές προσεγγίσεις»

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας διοργανώνει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο Μουζάκι και την περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Απριλίου 2016. Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Τα βρώσιμα του βουνού και του δάσους - Οικολογικές  προσεγγίσεις» και η έναρξή του θα είναι στις 18:00 την Παρασκευή και η λήξη στις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου. Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων.

Τους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου μπορείτε να τους βρείτε εδώ (Σημείωση: Οι αναπληρωματικοί του Σεμιναρίου θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους, μετά από πιθανή απουσία κάποιου από τους τακτικούς) και το πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ.

 

Συμμετέχοντες και Πρόγραμμα Σεμιναρίου με θέμα: «Η χρήση υλικών του δάσους ως παιδαγωγικό μέσο. Περιβαλλοντικές – εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο δάσος»

Μετά από εντολή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, λόγω του ότι στις 19 Ιουνίου 2015 γίνεται η επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων Β/θμιας και Υποδιευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης, η ημερομηνία του τριήμερου Σεμιναρίου που προκήρυξε το Κ.Π.Ε. Μουζακίου με θέμα: «Η χρήση υλικών του δάσους ως παιδαγωγικό μέσο. Περιβαλλοντικές – εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο δάσος» μεταφέρθηκε στις 26 έως 28 Ιουνίου 2015.

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν επιλεγεί για την αρχική ημερομηνία ακολουθούν παρακάτω. Όποιος εκπαιδευτικός χρειάζεται κάποια διευκρίνηση ή πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα του Κ.Π.Ε. Μουζακίου: 2445043242 & 2445043383.

Στις περιπτώσεις που υπάρξουν ακυρώσεις, θα επιλεγούν εκπαιδευτικοί από τον πίνακα των αναπληρωματικών (ακολουθεί επίσης), μετά από επικοινωνία του Κ.Π.Ε. με τους εκπαιδευτικούς αυτούς.

 
Περισσότερα Άρθρα...