Ολοκλήρωση σεμιναρίου - εργαστηρίου με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. - Σχεδιασμός και κατάθεση σχεδίου προγράμματος»

  

  

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο - εργαστήριο για εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στις 15 & 16 Νοεμβρίου 2013, στους χώρους του Κ.Π.Ε. με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. - Σχεδιασμός και κατάθεση σχεδίου προγράμματος».

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στόχο είχε να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό και την υποβολή σχεδίου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, αλλά και το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

  

Το πρόγραμμα περιέλαμβανε θεωρητική εισήγηση από το Σχολικό Σύμβουλο Α/θμιας Εκπαίδευσης 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καρδίτσας κ. Κωτούλα Βασίλειο, ενώ παρέμβαση έκανε και ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Παπατριανταφύλλου Κωνσταντίνος. Το Σεμινάριο υλοποιήθηκε σε εργαστήρια στα οποία χωρίστηκαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, με σκοπό την παραγωγή ολοκληρωμένων, έτοιμων προς υποβολή σχεδίων καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία και παρουσιάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς κατά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου. Το υλικό αυτό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Μουζακίου, μετά την τελική του επεξεργασία.

Στο χώρο του Κ.Π.Ε. παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός Γεώργιος, συνοδευόμενος από τον κ. Φροξυλιά Βάιο, Δημοτικό Σύμβουλο και εκπαιδευτικό, οι οποίοι συζήτησαν για εκπαιδευτικά ζητήματα και προβληματισμούς με τους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου.

  

  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. - Σχεδιασμός και κατάθεση σχεδίου προγράμματος"

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου - Εργαστηρίου που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. Μουζακίου στις 15 & 16 Νοεμβρίου 2013 για τους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. - Σχεδιασμός και κατάθεση σχεδίου προγράμματος" μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν το Σεμινάριο - Εργαστήριο μετά από αίτηση που κατέθεσαν στο Κ.Π.Ε. Μουζακίου βρίσκονται ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. - Σχεδιασμός και κατάθεση σχεδίου προγράμματος" στις 15 & 16.11.2013

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξη «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, διοργανώνει διήμερο σεμινάριο - εργαστήριο για εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στις 15 & 16 Νοεμβρίου 2013, στους χώρους του Κ.Π.Ε. με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. - Σχεδιασμός και κατάθεση σχεδίου προγράμματος».

Το Σεμινάριο θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στόχο έχει τη βοήθεια των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και την υποβολή σχεδίου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, αλλά και το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν το Σεμινάριο μπορείτε να τα δείτε εδώ.

 

B’ φάση Προγράμματος με θέμα: “Σχεδιασμός και Παραγωγή Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας"

      

     

Ολοκληρώθηκε η B’ φάση του Προγράμματος - Εργαστηρίου με θέμα: “Σχεδιασμός και Παραγωγή Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας”.

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» διοργάνωσε Εργαστήριο στις 25 έως 26 Μαΐου 2013, στους χώρους του Κ.Π.Ε. με θέμα: «Αξιολόγηση κατατεθειμένων προτάσεων για δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας».

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν φοιτητές του τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και εν ενεργεία Νηπιαγωγοί του Νομού μας, οι οποίοι παρουσίασαν τις προτάσεις τους. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε αυτοαξιολόγηση και μέλη όλων των εμπλεκόμενων φορέων έκαναν αξιολόγηση των εργασιών στις συγκεκριμένες  δράσεις.

Οι εργασίες αφορούσαν τις θεματικές ενότητες: Ανακύκλωση - Απορρίμματα, Νερό, Δάσος, Διατροφή και Περιβάλλον, Γεωργία με τις εξής τέσσερις προσεγγίσεις για την κάθε Θεματική Ενότητα, οι οποίες σχεδιάστηκαν με βάση τους άξονες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία):

  1. Τρόποι προβληματισμού (ερωτήσεις κρίσεως) για ανάδυση εννοιών
  2. Οπτικά εργαλεία - μέσα κινητοποίησης
  3. Κείμενα ιστοριών ή παραμυθιών ή κείμενα για διαλόγους σε κουκλοθέατρο
  4. Περιγραφές παιχνιδιών και δημιουργικών δραστηριοτήτων

Το εργαστήριο - σεμινάριο ολοκληρώθηκε με επίσκεψη σε πεδίο, όπου έγινε πειραματικά ενδεικτική εφαρμογή κάποιων δραστηριοτήτων.

     

     

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ - ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΤΟ ΔΑΣΟΣ»

 Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», διοργάνωσε τριήμερο  επιμορφωτικό Σεμινάριο την  5 έως 7 Απριλίου 2013, στους χώρους του Κ.Π.Ε. με θέμα:

«ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ - ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ».

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία που ανήκουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «ΤΟ ΔΑΣΟΣ»,  που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Μουζακίου,  εκπαιδευτικοί σχολείων της εμβέλειας του Κ.Π.Ε., που υλοποιούν την τρέχουσα σχολική χρονιά Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα σχετικό με την «Δάσος», εκπαιδευτικοί από τα συνεργαζόμενα στο Δίκτυο Κ.Π.Ε. και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του.

Μετά το σύντομο καλωσόρισμα και αναφορά στην ιστορία της περιοχής-  ιδιαίτερα στο Αισθητικό Δάσος Γεωργίου Καραϊσκάκη-  και την παρουσίαση του Δικτύου από εκπαιδευτικούς του Κ.Π.Ε.  ξεκίνησαν οι εργασίες του σεμιναρίου στο οποίο παρευρέθηκε και χαιρέτησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Ζιάκα Βασιλική.


 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος κάλυψαν με εισηγήσεις τους κυρίως  καθηγητές από τα  Τμήματα: Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου κι Επίπλου, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, αλλά και το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Συγκεκριμένα ο Δρ. Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής, Τεχνολόγος Ξύλου - Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου κι Επίπλου Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας  παρουσίασε το θέμα: «Το ξύλο ένα βασικό προϊόν του δάσους. Ιδιότητες - Εφαρμογές - Δυνατότητες αξιοποίησής του».

Ο Δρ. Μιχαήλ Βραχνάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Λιβαδοπόνος - Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας ανέπτυξε το θέμα : «Ελληνικά φυσικά λιβάδια. Η εναλλακτική λύση για την εκμετάλλευση των δασών».

Ο Δρ. Ευθυμίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και παρόχθιων δασικών Οικοσυστημάτων- Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας αναφέρθηκε  στη σημασία των «Παρόχθιων  Δασών : τις Λειτουργίες και διαχείρισή τους».

Τέλος ο Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών - Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) μίλησε για  τα «Ελληνικά Δάση - Το δυναμικό και η διαχείρισή τους - Οι σύγχρονες προκλήσεις».

Όλες οι εισηγήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς. Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις, δόθηκαν απαντήσεις   και  οι εισηγητές απέσπασαν τα ευνοϊκά σχόλια από το σύνολο των επιμορφούμενων

Το πρωί του Σαββάτου έγινε εκπαιδευτική Επίσκεψη  στη Λίμνη N. Πλαστήρα και συγκεκριμένα στο Δάσος Καστανιάς  με Οδηγούς στο πεδίο τον κ. Ασκητή Σεραφείμ, Δάσκαλο του 14ου  Δ. Σ. Καρδίτσας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου «ΤΟ ΔΑΣΟΣ»,  και μέλη της Π.Ο.  του Κ.Π.Ε. Μουζακίου. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αφού αφέθηκαν για λίγο στη μαγεία της λίμνης και του τοπίου συνέχισαν υλοποιώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο δάσος. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν και το φράγμα της λίμνης.

Έχοντας πάρει μαζί τους ανεπανάληπτες μαγικές  εικόνες και εμπειρίες , όπως οι ίδιοι δήλωσαν, επέστρεψαν αργά το μεσημέρι στο Κ.Π.Ε. Μουζακίου.

 Ακολούθησαν κύκλοι εργαστηρίων από εκπαιδευτικούς συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε στο δίκτυο και εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. στα οποία αναπτύχθηκαν τα εξής θέματα:

Εργαστήριο από μέλη του Κ.Π.Ε. Νάουσας Αβραμίδου Βαρβάρα - Αν. Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Νάουσας, Μπούσδη Αλεξάνδρα Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Νάουσας, με θέμα: «Αειφορικές δράσεις για το Δάσος», «Εικαστικές δημιουργίες για το Δάσος με υλικά του Δάσους» από την  Βέλκου Βασιλική - Νηπιαγωγό Ειδικού Νηπιαγωγείου Κοζάνης και «Χτίζοντας τον ενεργό πολίτη» από τον Φαρμάκη Ιωάννη - Εκπαιδευτικό, π. Υπεύθυνο Π.Ε. Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης.                                                                                          Οι εργασίες του σεμιναρίου το Σάββατο έκλεισαν με παρουσιάσεις Προγραμμάτων Π.Ε. από εκπαιδευτικούς σχολείων του Δικτύου και Υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων.

 Την Κυριακή έγιναν τρία  ακόμη εργαστήρια στα οποία αναπτύχθηκαν τα εξής θέματα: «Δημιουργώντας βίντεο με φωτογραφίες και μουσική: Η χρήση του MOVIE MAKER στα πλαίσια της Π.Ε. (Εκμάθηση και χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας, ήχου και βίντεο)» το Εργαστήριο ανέπτυξε ο Αν. Υπεύθυνος του  Κ.Π.Ε. Κισσάβου - Ελασσόνας Γκανάτσιος Ανδρέας. Το δεύτερο εργαστήριο είχε τίτλο «Δράσεις και μετρήσεις στο Οικοσύστημα Δάσος. Το προφίλ του εδάφους» και υλοποιήθηκε από το Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας Γούλα Μαρία. Το τρίτο εργαστήριο με τίτλο: «Σύνδεση Ποίησης και Εικαστικών εντός του φυσικού περιβάλλοντος (Δάσος)» αναπτύχθηκε από την κ. Φακίδου Αναστασία - Σχολική Σύμβουλο Α/θμιας Εκπαίδευσης 5ης Περιφέρειας Καρδίτσας.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις Προγραμμάτων  Π.Ε. με θέμα το «Δάσος» από συνεργαζόμενα  στο Δίκτυο Κ.Π.Ε.

Το τριήμερο σεμινάριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση και συμπεράσματα για θέματα που αφορούν το  Οικοσύστημα Δάσος και με συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου «ΤΟ ΔΑΣΟΣ», η οποία αποφάσισε τις μελλοντικές δράσεις των σχολείων του Δικτύου για τη φετινή χρονιά και έκανε προγραμματισμό και για την επόμενη σχολική.

 

  
Περισσότερα Άρθρα...