Υλοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα: «Συνεταιρισμοί και ορθές πρακτικές με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη»

 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 15/12/2013, στην κατάμεστη αίθουσα της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στην Καρδίτσα, η ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Μουζακίου σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καρδίτσας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.

Στην αρχή της ημερίδας ο κ. Ντάνης Αντώνιος, Υπεύθυνος του Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. και ο κ. Μπαλτάς Αθανάσιος, Επικεφαλής του Europe Direct Καρδίτσας καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες και παρουσίασαν τους εισηγητές.

Η κ. Παπαφιλίππου Ασπασία, Δρ Κοινωνιολογίας - Πολιτικών Επιστημών ανέπτυξε το θέμα «Η διπλή φύση του συνεταιρισμού και οι διεθνείς συνεταιριστικοί κανόνες». Στην εισήγησή της τόνισε την οικονομική και κοινωνική φύση του συνεταιρισμού τη διαφορά των συνεταιριστικών επιχειρήσεων που ανήκουν στα μέλη τους σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στους μετόχους-επενδυτές τους. Επίσης αναφέρθηκε στη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) που είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος ΜΚΟ στον κόσμο στην οποία εκπροσωπούνται οι συνεταιρισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει 1 δισεκατομμύρια μέλη.

Στη συνέχεια ανέπτυξε τις αρχές του Συνεργατισμού που είναι οι εξής:

  1. Αρχή της εθελοντικής και ελεύθερης συμμετοχής
  2. Αρχή το δημοκρατικού ελέγχου των μελών - ενεργή συμμετοχή των μελών  για χάραξη πολιτικής και λήψης αποφάσεων
  3. Αρχή της οικονομικής συμμετοχής των μελών
  4. Αρχή της αυτονομίας και ανεξαρτησίας
  5. Αρχή της εκπαίδευσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης
  6. Αρχή της συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών
  7. Αρχή του ενδιαφέροντος για την κοινότητα και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον (Αμοιβαιότητα - Αλληλεγγύη - Κοινωνικό Όφελος)

Ο δεύτερος εισηγητής κ. Νικολάου Κωνσταντίνος, Δρ. Χημικός-Περιβαλλοντολόγος καθηγητής - σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και εισηγητής στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας παρουσίασε το θέμα «Οριοθετήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Επισήμανε πως στην περίοδο της κρίσης, οι εκτοπισμένοι πολίτες συναντώνται, αυτοοργανώνονται  αμεσοδημοκρατικά χωρίς ανάθεση σε άλλους της διαχείρισης, δημιουργούν δικούς τους θεσμούς (αυτοθέσμιση) χωρίς εξαρτήσεις από κράτος - ιδιωτικές εταιρείες - κόμματα, δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις, διαχειρίζονται συνεργατικά (αυτοδιαχείριση) και αειφορικά τα κοινά αγαθά, δίνουν έμφαση στην τοπικότητα συμβάλλοντας στην κοινοτική αντίληψη, στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Υπάρχει κόσμος που ασχολείται με αυτήν; Υπάρχει. Σ’ όλο τον πλανήτη, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι συμμετέχουν. Τα συνεργατικά εγχειρήματα παντού αναπτύσσονται. Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερες από 2.500 τέτοιες συλλογικότητες σε πολλούς τομείς και παρουσίασε επίσης παραδείγματα τέτοιου συνεταιριστικού τύπου.

Στη συνέχεια της ημερίδας ο κ. Μπαλτάς Αθανάσιος, Γεωπόνος, Υπεύθυνος Τμήματος Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Χώρου της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και Επικεφαλής του Europe Direct Καρδίτσας παρουσίασε το θέμα «Συνεργατισμός και Συνεταιρισμοί της Καρδίτσας». Αναφέρθηκε στη συμβολή του συνεργατισμού και στο ρόλο που μπορεί να παίξει στην οικονομική και κοινωνική ευημερία των μελών ενός συνεταιρισμού αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Έθεσε την αναγκαιότητα δημιουργίας συνεταιριστικών σχημάτων ειδικά στον πρωτογενή τομέα και αναφέρθηκε στις συνθήκες δημιουργίας συνεταιρισμών αλλά και σε ουσιώδη στοιχεία για την ορθή λειτουργία τους. Τέλος τονίζοντας τη δυσκολία σύστασή τους αναφέρθηκε σε νεοσύστατους κυρίως συνεταιρισμούς της περιοχή μας ως καλές πρακτικές.

Ο κ. Κουλοσούσας Γεώργιος, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβιας παρουσίασε τη δράση του νεοσύστατου συνεταιρισμού που έχει 30 περίπου μέλη και καλλιεργεί 50 στρέμματα με το ελπιδοφόρο αυτό προϊόν που θα αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τη ζάχαρη. Στη φάση αυτή περιμένουν να γίνει αξιολόγηση του προϊόντος που παράχθηκε φέτος, ενώ έχουν υποβάλλει και πρόταση για τη δημιουργία μεταποιητικής μονάδας στο τοπικό πρόγραμμα Leader. Συνεργάζονται με την ΑΝΚΑ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Θεσσαλίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι η προσέλκυση νέων μελών, λόγω ίσως προηγούμενων κακών εμπειριών και η γραφειοκρατία.

Ο κ. Χαρδαλούπας Ανδρέας, εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων Θεσσαλίας Πιερίας «Θες Γάλα πιες» αναφέρθηκε κατ΄ αρχήν στην ίδρυση του συνεταιρισμού το 2010 που συνέχισε το 2011 με την εμπορική δραστηριοποίηση. Ο συνεταιρισμός έχει γύρω στα 100 μέλη από την Θεσσαλία και την Πιερία και παράγει 130 τόνους γάλα από τους οποίους γύρω στους 8 διατίθενται άμεσα στο καταναλωτικό κοινό μέσω μηχανημάτων πώλησης. Ο συνεταιρισμός προσπαθεί να λειτουργήσει με ορθές συνεταιριστικές αρχές, δεν κάνει αθρόες προσλήψεις, έχει 1 ψήφο για κάθε μέλος ανεξάρτητα από τα χρήματα που έχει βάλει, και προσπαθεί να πετύχει χαμηλότερες τιμές στα εφόδια ώστε να κατεβάσει και την τιμή του προϊόντος. Συνεργάζεται με τον συνεταιρισμό «Θες Γη» για την παραγωγή ζωοτροφών. Έχει εξειδικευμένο προσωπικό, ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες και παρουσίασε οικονομική πρόοδο στα λίγα χρόνια λειτουργίας του.

Μετά τις εισηγήσεις αναπτύχθηκε συζήτηση και τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες.

  

  

 

Ημερίδα «Συνεταιρισμοί και ορθές πρακτικές με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη»


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καρδίτσας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. διοργανώνουν ημερίδα για το ευρύ κοινό την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:30 στην αίθουσα της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΔΚ) στην Καρδίτσα (Μεγ. Αλεξάνδρου 34) με θέμα: «Συνεταιρισμοί και ορθές πρακτικές με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη»

Η ημερίδα αποσκοπεί να προσεγγίσει τη συμβολή και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν με τις δράσεις τους οι συνεταιρισμοί και οι κινήσεις πολιτών στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης θα διερευνηθούν οι προϋποθέσεις δημιουργίας, αλλά και τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των συνεταιρισμών. Ακόμη θα αναφερθούν περιπτώσεις καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και πολλοί εκπρόσωποι συνεταιρισμών που αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά με τις εμπειρίες τους στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«Συνεταιρισμοί και ορθές πρακτικές με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη»

15 Δεκεμβρίου 2013

Ώρες/Διάρκεια

Θέματα/Εισηγητές

10.30 – 10.45

Προσέλευση συμμετεχόντων - Χαιρετισμοί

10.45 – 11.15

«Η διπλή φύση του συνεταιρισμού και οι διεθνείς συνεταιριστικοί κανόνες»

Παπαφιλίππου Ασπασία, Δρ. Κοινωνιολογίας - Πολιτικών Επιστημών,  Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

11.15 – 11.45

«Οριοθετήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Νικολάου Κωνσταντίνος, Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος, Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

11.45 – 12.00

Διάλειμμα

12.00 – 12.30

«Συνεργατισμός και Συνεταιρισμοί Καρδίτσας»

Μπαλτάς Αθανάσιος, Γεωπόνος, Υπεύθυνος Τμήματος Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Χώρου Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., Επικεφαλής Europe Direct Καρδίτσας

12.30 – 12.45

Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβιας Καρδίτσας

Κουλοσούσας Γεώργιος, Πρόεδρος Συνεταιρισμού Στέβιας Καρδίτσας

12.45 – 13.00

Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων Θεσσαλίας Πιερίας «Θες Γάλα πιες»

Χαρδαλούπας Ανδρέας, Εκπρόσωπος Συνεταιρισμού «Θες Γάλα πιες»

13.00 – 13.45

Ερωτήσεις - Συζήτηση

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη και τοπικά προϊόντα


Πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Ιουνίου στο ΚΠΕ Μουζακίου στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης Διημερίδα με θέμα 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη και τοπικά προϊόντα» Η Διημερίδα απευθυνόταν στο Σύλλογο Γυναικών Παλαμά στα πλαίσια των συνεργασιών του ΚΠΕ με φορείς και συλλόγους.

Μετά το καλωσόρισμα από πλευράς της Π.Ο του ΚΠΕ Μουζακίου , η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Παλαμά Κα Μαντοπούλου Π. ενημέρωσε για τη δράση του Συλλόγου και το πλαίσιο της συνεργασίας ενώ ο αντιδήμαρχος Μουζακίου Κος Καλλιώρας Θ. χαιρέτισε την εκδήλωση.

Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κος Ντάνης παρουσίασε τις δράσεις του ΚΠΕ που αφορούν την Δια Βίου Μάθηση για ενηλίκες στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και τόνισε ότι η έννοια της Βιώσιμης γεωργίας προϋποθέτει την ανάπτυξη τοπικών οικονομιών και τη δυνατότητα των παραγωγών να έχουν ένα καλό εισόδημα.

Ο Επιχειρηματικός σύμβουλος Επιμελητηρίου ΚαρδίτσαςΚος Μαυρογιάννης Μ. αναφέρθηκε στη δράση του Δικτύου Τροφίμων και Ποτών του Ν.Καρδίτσας που αντιπροσωπεύει μερικές δεκάδες επιχειρήσεων, τις προσπάθειες που γίνονται για την τυποποίηση των προϊόντων και τις δυσκολίες που υπάρχουν , καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης από τους καταναλωτές των τοπικών προϊόντων.

Η Κα Μαλισσιόβα Ελ, Καθηγήτρια Εφαρμογών του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας μίλησε για την ασφάλεια τροφίμων, τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνονται ιδίως στα ζωικά τρόφιμα για την αποτροπή κινδύνων τόσο στην διαδικασία μαγειρέματος όσο και στην συντήρηση των τροφίμων.


Οι εισηγήσεις της Παρασκευής τελειώσανε με την εισήγηση του
Κου Καραθάνου Αθ, Εργαστηριακού συνεργάτη τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας που αφορούσε τον Οργανοληπτικό έλεγχο των Τροφίμων. Τόνισε ότι ο Οργανοληπτικός Έλεγχος είναι ένας επιστημονικός κλάδος που χρησιμοποιείται για την μέτρηση, την ανάλυση και την ερμηνεία των ερεθισμάτων των χαρακτηριστικών των τροφίμων, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τις αισθήσεις. Τέλος έγινε εργαστήριο Οργανοληπτικού Ελέγχου με τοπικά τρόφιμα και ποτά, στα οποία εφαρμόστηκαν οι θεωρητικές γνώσεις των αρχών και της μεθοδολογίας, που παρουσιάστηκαν στην εισήγηση.

Το Σάββατο έγιναν οι παρακάτω επισκέψεις:

  • Στο αποστακτήριο του Κου Παγούρα Δ. και το οινοποιείο του Κου Καραλή Δ. στο Μουζάκι που παράγει τον Γόμφιο Οίνο. Ο Κος Παγούρας ενημέρωσε για τις προδιαγραφές και τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων που παράγουν ενδιαφέροντα τοπικά προϊόντα.


  • Στο «Αντάμικο» ένα συνεταιριστικό βιολογικό αγρό στην περιοχή των Τρικάλων. Ο Κος Μπίλλας Ι., βιοκαλλιεργητής, παρουσίασε την προσπάθεια πολλών ανθρώπων να παράγουν συλλογικά και να έχουν αυτάρκεια αλλά και τοπικά προϊόντα που να είναι υγιεινά και σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.  


  • Στο «Μουσείο Γεύσης» κατάστημα βιολογικών προϊόντων στα Τρίκαλα όπου τα τοπικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 40% των πωλούμενων προϊόντων στο κατάστημα.  Ο Κος Κωτούλας Ν. αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται για την προώθηση των βιολογικών και τοπικών προϊόντων μέσα από εκδηλώσεις και συνεργασίες και με άλλους φορείς.

 

Η διημερίδα έκλεισε με επιτυχία καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν επωφελής από όλες τις πλευρές και αναπτύχθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω συνεργασία πάνω σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

 

 

Διημερίδα με τους φοιτητές της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

   


 Το ΚΠΕ  Μουζακίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»  διοργάνωσε στις 21 και 22 Μαρτίου 2013 διημερίδα για τους φοιτητές του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: «Οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα – Διαχείριση και εκπαίδευση». Η διημερίδα είχε σαν στόχους την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων από τους φοιτητές, αλλά και την απόκτηση εμπειρίας μέσω των επισκέψεων σε οικοσυστήματα και αγροτικές επιχειρήσεις, και συζητήσεων με αρμόδιους γύρω από τα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον οι φοιτητές γνώρισαν τις δράσεις που υλοποιεί το ΚΠΕ Μουζακίου και αφορούν σε θέματα βιώσιμης γεωργίας, αλλά και στα διάφορα οικοσυστήματα που συνδέονται με τα προγράμματά του, όπως είναι το δάσος και οι υγρότοποι.


Τη διημερίδα παρακολούθησαν 50 φοιτητές με επικεφαλής τον Πρόεδρο του τμήματος Κο Σφουγγάρη Αθανάσιο. Οι δευτεροετείς φοιτητές επίσης επισκέφτηκαν τοπικά οινοποιεία των κυρίων Παγούρα και Καραλή, και είχαν συζήτηση με τον Κο Κολοσούσα πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου και προσωρινό πρόεδρο του συνεταιρισμού για την στέβια καθώς και με μέλη του συνεταιρισμού. Επίσης συζήτησαν με τον Δήμαρχο του Μουζακίου Κο Κωτσό Γ. , τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κ.ο Κωστή Δ. και τον δασάρχη Μουζακίου Κο Παπουτσή Φ. για θέματα αγροτικής ανάπτυξης  της περιοχής.

    Ενδιαφέρουσες ήταν επίσης οι εισηγήσεις του Κου Σφουγγάρη με θέμα «Διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσα από τη διαχείριση των αγροτικών οικοσυστημάτων» και της Κας Πλεξίδα Σοφίας – Υποψήφια Διδάκτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Βιοποικιλότητα διαχειριζόμενων και φυσικών οικοσυστημάτων ημιορεινών περιοχών».

   Στην επιστροφή οι φοιτητές επισκέφθηκαν το Αγροτικό – Λαογραφικό Μουσείο Ιτέας και ξεναγήθηκαν στους χώρους του.


 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Πραγματοποιήθηκε η διημερίδα «Βιώσιμη γεωργία και εκπαίδευση» που διοργάνωσε το ΚΠΕ Μουζακίου και το ΕΛΓΟ Δήμητρα Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Μαρτίου. Την διημερίδα παρακολούθησαν αγρότες, γεωπόνοι, εκπαιδευτικοί, μέλη συλλόγων και άλλοι κάτοικοι της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας που κινητοποιούνται γύρω από θέματα αγροτικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης. Την Παρασκευή έγιναν διαλέξεις και συζητήσεις σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 Καρδίτσα χώρος ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ώρες/Διάρκεια

Θέματα-Εισηγητές

17.30-17.45

Προσέλευση-Χαιρετισμοί . Κωστής Δ/ντής Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Καρδίτσας. Εκπρόσωπος της Β/θμιας Δ/νσης  Εκπαίδευσης Καρδίτσας Παπατριανταφύλλου Κώστας Υπεύθυνος Σχολικών δραστηριοτήτων.

17.45-18.00

Βιώσιμη γεωργία και εκπαίδευση. Στοχοθεσία.  Ντάνης Αντώνης Υπεύθυνος ΚΠΕ Μουζακίου

18.00-18.30

Γεωργία και περιβάλλον  Σφουγγάρης Αθανάσιος.  Αν. καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

18.30-19.00

Διαχείριση του νερού άρδευσης στη Θεσσαλία  Καρυώτης Θεόδωρος ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ

19.00-19.30

Το έδαφος σαν ζωντανός και απειλούμενος οργανισμός Κορομπίλιας Γεώργιος  εκπρόσωπος του ΕΛΓΟ Δήμητρα

19.30-19.45

Διάλειμμα

19.45-20.15

Αγροτικό οικοσύστημα Μπρουζιώτης Θεόφιλος βιολόγος, στέλεχος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας

20.15-20.45

Αγροτική Ανάπτυξη. Οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα  Γάκη Δήμητρα γεωπόνος επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

20.45-21.15

Συζήτηση

Το Σάββατο περιελάμβανε 4 εργαστήρια σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΧΩΡΟΣ Κ.Π.Ε ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Εργαστήρια

Εργαστήρια

Θέματα –Εισηγητές

Ομάδα 1 Έδαφος

Σχηματισμός εδάφους από πετρώματα – Υδατοπερατότητα Μαρκατσέλης Ευάγγελος  Γεωλόγος

Μηχανική σύσταση εδάφους. Έδαφος και ζωή. Εργαστηριακές ασκήσεις Κορομπίλιας  Γεώργιος  γεωπόνος , ΕΛΓΟ Δήμητρα

Το χώμα στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες Μαγουλιώτης Απόστολος  αν. καθηγητής του Π.Τ.Π.Ε Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ομάδα 2

Γεωργία και περιβάλλον

Το ημερολόγιο του παραγωγού σε 3 σενάρια (συμβατική, βιολογική γεωργία και ολοκληρωμένη διαχείριση) Καραγκούνης Γιαννης γεωπόνος

Άσκηση Πιστοποίησης Κυριτσάς Γιώργος εκπρόσωπος Βιοελλάς

Δημιουργία κομπόστ σε κήπο Εκπρόσωπος ΚΠΕ Νάουσας συντονιστικού Κέντρου Δικτύου «Γεωργία και Περιβάλλον».

Ομάδα 3

Αγροτικό οικοσύστημα

Διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων Παπαλεξανδρής Αντώνης δάσκαλος Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού Μαγνησίας εκπρόσωπος του ΠΕΛΙΤΙ

Κατασκευή σπορείων. Καλλιέργεια φυτών από μαθητές Ασκητής Σεραφείμ  δάσκαλος 14ου Δημ. Σχολείου Καρδίτσας

Φυτοφάρμακα. Χρήση και προβλήματα Κορκής Άγγελος χημικός

Ομάδα 4

Σχολικοί κήποι

Βιολογικοί συνεργατικοί κήποι Βασιλάκος Σωκράτης. γεωπόνος Πρόεδρος της Οικόσφαιρας

Δημιουργία σχολικού κήπου. Η εμπειρία του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Σοφάδων Μπαζής Νεκτάριος  εκπ/κός γεωπόνος

Σχολικός λαχανόκηπος . Η εμπειρία του  13ου Γυμνασίου Λάρισας Παπαγεωργίου Γιάννης Δ/ντής 13ου Γυμνασίου Λάρισας

Στα πλαίσια των εργαστηρίων έγινε επίδειξη κατασκευής κομπόστ , σπορείου και εργασίες στον εκπαιδευτικό κήπο που έχει γίνει στο χώρο του ΚΠΕ Μουζακίου σε συνεργασία με το Δήμο Μουζακίου. Η διημερίδα τελείωσε με την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων και συζήτηση για τα αποτελέσματα του προγράμματος.

 
Περισσότερα Άρθρα...