ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
  • Για να συμμετέχετε με την περιβαλλοντική ομάδα του Σχολείου σας σε πρόγραμμα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου θα πρέπει, μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε χρόνο, να κάνετε αίτηση στον/στην Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπεύθυνο/η Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκετε.
  • Εφόσον η ομάδα του σχολείου σας επιλεγεί να επισκεφτεί το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου και οριστεί ημερομηνία επίσκεψης μετά από συνεννόηση του σχολείου σας με εκπρόσωπο του Κέντρου μας, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί οφείλουν τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την επίσκεψη να ενημερώσουν το Κέντρο για τον ακριβή αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών και να φέρουν μαζί τους στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. τα εξής:
Α) Την κατάσταση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΔΩ) με τα ονόματα μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Κ.E.ΠΕ.A. υπογεγραμμένη από τη Διεύθυνση του σχολείου και 

Β) Την έγκριση μετακίνησης της περιβαλλοντικής ομάδας για την εκπαιδευτική επίσκεψη, από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκετε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει το όριο των +3/-3 μαθητών για την υλοποίηση της επίσκεψης από τον αριθμό που αρχικά έχετε δηλώσει με την αίτησή σας και για τον οποίο αριθμό το Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχει ζητήσει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Σε περίπτωση που το σχολείο δεν θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επίσκεψη, οφείλει να ενημερώσει το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου έγκαιρα για να προετοιμαστεί αναπληρωματικό σχολείο, στην περίπτωση που υπάρχει αυτή η δυνατότητα (π.χ. πολυήμερη δράση).