ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
  • Για να συμμετέχετε με την περιβαλλοντική ομάδα του Σχολείου σας σε πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. Μουζακίου θα πρέπει, μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε χρόνο, να κάνετε αίτηση στον/στην Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπεύθυνο/η Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκετε.
  • Εφόσον η ομάδα του σχολείου σας επιλεγεί να επισκεφτεί το Κ.Π.Ε. Μουζακίου και οριστεί ημερομηνία επίσκεψης μετά από συνεννόηση του σχολείου σας με εκπρόσωπο του Κ.Π.Ε., οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί οφείλουν τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την επίσκεψη να ενημερώσουν το Κέντρο για τον ακριβή αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών και να φέρουν μαζί τους στο Κ.Π.Ε. τα εξής:
Α) Την κατάσταση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΔΩ) με τα ονόματα μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. υπογεγραμμένη από τον/τη διευθυντή/ντρια του σχολείου και 

Β) Την έγκριση μετακίνησης της περιβαλλοντικής ομάδας για την εκπαιδευτική επίσκεψη, από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκετε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει το όριο των +3/-3 μαθητών για την υλοποίηση της επίσκεψης από τον αριθμό που αρχικά έχετε δηλώσει με την αίτησή σας και για τον οποίο αριθμό το Κ.Π.Ε. έχει ζητήσει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Σε περίπτωση που το σχολείο δεν θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επίσκεψη, οφείλει να ενημερώσει το Κ.Π.Ε. έγκαιρα για να προετοιμαστεί αναπληρωματικό σχολείο.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες που θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε. Μουζακίου


για την υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος


για την περίοδο Φεβρουαρίου - Ιουνίου 2015 είναι οι εξής:


Περιβαλλοντικές Ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 


Περιβαλλοντικές Ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 - 2014

Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες που θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε. Μουζακίου


για την υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος


για το σχολικό έτος 2013 - 2014 είναι οι εξής:


Περιβαλλοντικές Ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 


Περιβαλλοντικές Ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες που θα επισκεφτούν το Κ.Π.Ε. Μουζακίου τη φετινή σχολική χρονιά

Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες που θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε. Μουζακίου


για την υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος διάρκειας μίας ή τριών ημερών


για το σχολικό έτος 2012 - 2013 είναι οι εξής:


Περιβαλλοντικές Ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


Περιβαλλοντικές Ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα   ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


Περιβαλλοντικές Ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


Περιβαλλοντικές Ομάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ