«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε έρευνες αγοράς που πραγματοποιεί το Κ.Π.Ε. Μουζακίου»

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο των εξόδων των δράσεων αυτών, προβαίνει σε έρευνες αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

1. Για την εστίαση εκπαιδευτικών σε ημερίδες, διημερίδες και σεμινάρια, αλλά και για όλες τις άλλες δράσεις που προτίθεται να υλοποιήσει το Κ.Π.Ε. Μουζακίου κι εγκρίνονται έξοδα εστίασης για διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018 με πεδίο δράσης το Μουζάκι και την ευρύτερη περιοχή.

Για κάθε ενδιαφερόμενο, τα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή word εδώ.

2. Για τη μίσθωση δωματίων (με πρωινό) για διαμονή εισηγητών (ενηλίκων) από 1 Νοεμβρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018.

Για κάθε ενδιαφερόμενο, τα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή word εδώ.

3. Για την εστίαση εκπαιδευτικών σε ημερίδες, διημερίδες και σεμινάρια, αλλά και για όλες τις άλλες δράσεις που προτίθεται να υλοποιήσει το Κ.Π.Ε. Μουζακίου κι εγκρίνονται έξοδα εστίασης για διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018 με πεδίο δράσης την Καρδίτσα και την ευρύτερη περιοχή.

Για κάθε ενδιαφερόμενο, τα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή word εδώ.

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια κολατσιού μαθητών και εκπαιδευτικών σε δράσεις και προγράμματα Π.Ε. του Κ.Π.Ε. Μουζακίου για το διάστημα Οκτωβρίου 2018 - Δεκεμβρίου 2018»

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο των εξόδων των δράσεων αυτών, προβαίνει σε έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για προμήθεια κολατσιού (δεκατιανό) μαθητών και εκπαιδευτικών σε δράσεις και προγράμματα Π.Ε. για το διάστημα Οκτωβρίου 2018 - Δεκεμβρίου 2018.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στα έγγραφα που ακολουθούν. Σε  word μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

 

Διενέργεια έρευνας αγοράς ή συνοπτικού διαγωνισμού

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο των εξόδων των δράσεων αυτών, προβαίνει σε έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για προμήθεια κολατσιού (δεκατιανό) μαθητών και εκπαιδευτικών σε δράσεις και προγράμματα Π.Ε. για το διάστημα Οκτωβρίου 2017 - Αυγούστου 2018.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στα έγγραφα που ακολουθούν.

 

Επίσκεψη του ΤΕΙ Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων στο ΚΠΕ Μουζακίου

 

  Στα πλαίσια των συνεργασιών που αναπτύσσει το ΚΠΕ Μουζακίου με ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου, έγινε ημερίδα Δια Βίου Μάθησης με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και φοιτητές του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ΤΕΙ Λάρισας.  Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους χώρους του Κέντρου και τις δομές εκπαίδευσης και φιλοξενίας που υπάρχουν. Στη συνέχεια στην αίθουσα εκδηλώσεων έγινε γνωριμία με την Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ.

   Τους επισκέπτες καλωσόρισε  και ο Δήμαρχος Μουζακίου Κος Κωτσός που αναφέρθηκε στην ύπαρξη αλλά και ανάγκη συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις εκπαιδευτικές δομές όπως το ΚΠΕ Μουζακίου αλλά και τις τρεις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και την Τοπική Κοινωνία. Ιδιαίτερα εστίασε στην προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής Πάμισου μέσα από τη δημιουργία ενός πολυθεματικού πάρκου, και την ανάπτυξη προτάσεων από την Τοπική Κοινωνία αλλά και γενικότερα τους πιθανούς χρήστες αυτού του χώρου. Την προσπάθεια αυτή συντονίζουν ο Δήμος Μουζακίου, η Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου και το ΚΠΕ Μουζακίου. Πλήθος φορέων έχει κληθεί να συμμετάσχει στη διαδικασία αυτή και να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του χώρου , όπως τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα που υπάρχουν στη Περιφερειακή Ενότητα της Καρδίτσας, Διευθυντές , σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές των Σχολείων του Δήμου Μουζακίου, σύλλογοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων και κάτοικοι του Δήμου. Μεταξύ άλλων έχουν καταθέσει προτάσεις μέλη των ΤΕΙ Δασοπονίας αλλά και Σχεδιασμού   Ξύλου και Επίπλου, των ορειβατικών συλλόγων Καρδίτσας και Τρικάλων και το Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Μουζακίου. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος απηύθυνε πρόταση συνεργασίας στο ΤΕΙ Διαχείρισης έργου .

   Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση της περιοχής και των χώρων που χρησιμοποιεί το ΚΠΕ Μουζακίου από τον Κο Γραμμένο. Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κος Ντάνης παρουσίασε το έργο του ΚΠΕ. Αναφέρθηκε κατ΄αρχήν στην ιστορική διαδρομή της Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και ιδιαίτερα στους όρους Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτοί οι όροι, και οι στόχοι με τους οποίους συνδέονται, αποτελούν την πυξίδα για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Κατόπιν εστίασε σε διάφορες παραμέτρους του έργου όπως το θεσμικό του πλαίσιο, τις υποδομές που διαθέτει, τον οικονομικό και διοικητικό έλεγχο στον οποίο υπάγεται, τη σύνθεση και το κλίμα στην Παιδαγωγική ομάδα, τα προγράμματα Π.Ε , τα Δίκτυα, τα Σεμινάρια και Ημερίδες Δια Βίου Μάθησης που αναπτύσσει το Κέντρο, το εκπαιδευτικό υλικό που παράγει, δράσεις και εκδηλώσεις που συμμετέχει, καθώς και τον προγραμματισμό του κατά τη διάρκεια αυτού του σχολικού έτους. Με βάση το τεχνικό Δελτίο που υποβάλλει ανά δίμηνο, στο διάστημα του 2012,  έχουν συμμετάσχει στις επιμορφωτικές του Δράσεις περίπου 1000 ενήλικες και 4000 μαθητές. Τελειώνοντας αναφέρθηκε στους σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία ενός έργου γενικά και το ποιοί από αυτούς έχουν θετικό και αρνητικό πρόσημο για το έργο που επιτελείται στο ΚΠΕ Μουζακίου.

  Ακολούθησε η εισήγηση του Κου Υψηλάντη καθηγητή του Τμήματος που είπε τα εξής

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να αποκτήσουν οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας άμεση εικόνα έργων που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης Μουζακίου και οι εισηγήσεις των στελεχών του, έδωσε την ευκαιρία να παρουσιασθούν οι πολλές πλευρές της διοίκησης έργων όπως αυτές προκύπτουν στην πράξη.

  Στη συνέχεια ανέπτυξε θέματα όπως:

Ο ρόλος των έργων στην επίτευξη γενικότερων στρατηγικών στόχων ενός προγράμματος

Η σπουδαιότητα της διαφορετικότητας των εμπλεκομένων φορέων και ενδιαφερομένων μερών στην οργάνωση του έργου

Η οριοθέτηση των στόχων του έργου και ο προσδιορισμός των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι στόχοι.

Ο καθορισμός μετρικών που βοηθούν στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου

Ο ρόλος της ομάδας του έργου, η εσωτερική της οργάνωση και η συμβολή της στην επιτυχία του έργου

Ο έγκαιρος προγραμματισμός κινδύνων του έργου και τα σχέδια αντιμετώπισης τους

  Τέλος έγινε συζήτηση με τους φοιτητές για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην πορεία της εκτέλεσης του έργου του ΚΠΕ Μουζακίου, όσο και για θέματα που έχουν σχέση με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η Διαχείριση των έργων σαν επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας με το ΚΠΕ Μουζακίου.

 

ΜΟΥΖΑΚΙ - ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ (Αναζήτηση μονοπατιού)

"Την Τετάρτη 12 Δεκέμβρη ομάδα του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) πραγματοποίησε πεζοπορία αναγνώρισης μονοπατιού. Η αναχώρηση έγινε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου από όπου εκπαιδευτικός του Κ.Π.Ε. συνόδευσε τους πεζοπόρους στο πρώτο τμήμα της διαδρομής που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Κέντρου, μέχρι το κιόσκι στα 260 μέτρα υψόμετρο.

Από 'κει ακολούθησε αναζήτηση μονοπατιού με αποτέλεσμα μετά από μια ώρα περίπου να βρεθεί καλογραμμένο, αλλά κλειστό σε πολλά σημεία από τη βλάστηση μονοπάτι που ανηφορίζει την ράχη μέχρι το διάσελο Τατάρνα (~625μ.). Εκεί βρίσκεται ένα διάσπαρτο από βράχια λιβάδι. Το μάτι περιπλανιέται σε γωνία 360 μοιρών, πραγματικό σημείο θέας. Χαμηλά το Μουζάκι και οι κοιλάδες του Πάμισου και του Πορταϊκού. Βόρεια στον ορίζοντα ο Όλυμπος. Αριστερά η μονή της Γκούρας σε δασωμένη πλαγιά και από πίσω της προβάλλει ο χιονισμένος ορεινός όγκος του Κόζιακα. Κοιτώντας Νότια το βλέμμα αντικρίζει την κορυφογραμμή του Ιτάμου και τα βραχώδη τείχη του.

Στη συνέχει το μονοπάτι τραβερσάρει την πλαγιά με κατεύθυνση τη Μονή που την βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας. Μετά λίγα λεπτά μια ευχάριστη έκπληξη, βρύση και ποτίστρα χτισμένα με λαξευμένη πέτρα. Το γάργαρο νερό μας ξεδιψάει τώρα, μέσα Δεκέμβρη, φανταστείτε το κατακαλόκαιρο που θα είναι πραγματικός θησαυρός. Η επιγραφή αναφέρει: "ΕΡΓΟΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΟΡΤΗΣ, 1956".

Συνεχίζουμε την πορεία σε δάσος ήμερης καστανιάς και δρυός. Ερώτημα παραμένει η πορεία του τελευταίου κομματιού, καθώς η ομάδα χάνει το μονοπάτι με αποτέλεσμα το τελευταίο πεντάλεπτο να κατεβεί όπως-όπως μέχρι την είσοδο της μονής. Εκεί βρίσκουμε ταμπελίτσα του ΟΠΟΠ Πύλης που δείχνει την διαδρομή από δω μέχρι το χωριό Πύλη. Εμείς δίνουμε ραντεβού ξανά ώστε σύντομα να λυθούν κάποιες απορίες σε δυο-τρία σημεία της διαδρομής και μετά να ακολουθήσει καθαρισμός και σήμανση αυτού του όμορφου μονοπατιού.

Η επιστροφή στο Μουζάκι έγινε με την βοήθεια των εκπαιδευτικών του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου, με τη συνεργασία του οποίου προβλέπεται να ακολουθήσουν πολλές ακόμη δράσεις στην περιοχή."

Άρθρο από τον ιστότοπο του ΕΟΣΚ, στον οποίο μπορείτε να βρείτε πολλές φωτογραφίες και πληροφορίες για μονοπάτια και πεζοπορικές διαδρομές.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://eoskarditsas.blogspot.gr/

 
Περισσότερα Άρθρα...