Τριήμερο πρόγραμμα Δάσος

 

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 2006 και περιγράφει το τριήμερο πρόγραμμα "Δάσος" που υλοποιείται στο Μουζάκι.

Τα φύλλα εργασίας που το συνοδεύουν.